Yürütme

Bülent Çoban
Başkan
baskan@chphollandabirligi.nlBulent Coban
Kamber Güler
Koordinatör
koordinator@chphollandabirligi.nlchp hollandakamber.guler
Orhan Mengi
Sayman
sayman@chphollandabirligi.nl
Kamber Güler
Sekreter
sekreter@chphollandabirligi.nl
Gülcan Şafak
Başkan Yardımcısı