Yönetim Yedek Üyeler

Gülay Çakır
Kadın Hareketi Sorumlusu
Sufat Celik
Araştırma ve Projelendirme sorumlusu
Bayram Tan
Araştırma ve projelendirme sorumlusu Yrd.
Erol Gürdalı
Gülcan Sakaf
Suat Sönmez
Murat Emre
Aytuğ Emre
Haydar Karakoyun