Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu Toplantıları

CHP Hollanda Birliği,  başkan Bülent Çoban önderliğinde oluşum hareketi başladığından bu güne gelmemize kadar olan süreçte yapılan toplantıların önemi çok büyüktür.

23 Aralık 2018 pazar günü yapılan 1. olağan üstü genel kurulu olmadan önce, sayın Bülent Çoban önderliğinde bir çok kez, farklı yerlerde ve zaman zaman farklı arkadaşlarla toplantılar düzenlendi.

Bu toplantılarda öncelikli, olası oluşabilecek iyi bir kadro oluşturup CHP Hollanda Birliğine en faydalı olabilecek ve gönüllülük temelinde gerçekten birlik ve beraberlik için çaba harcayacak arkadaşlara ağırlık verildi.

Kısa sürede verilen çalışmalar sonucu genel kurulumuzun onayını alarak göreve geldiğimiz günden itibaren düzenli olarak ayda bir Yönetim kurulu toplantısı düzenleniyor.

Toplantılarımıza yönetim kurulu yedek üyelerimizde davet edildiler. Toplantılara katılan yedek üyelerimizde görev dağılımına dahil edilerek beraber hareket etmeye devam edildi.

Bu gün bir başarı veya başarısızlık var ise, hepimize aittir.

Saygılarımızla

CHP Hollanda Birliği Yönetim Kurulu

Tags: ,

Related Article