Mali raporlar sadece üyelerimize istekleri doğrultusunda e-mail yolu ile kendilerine iletilir.