AllYönetim KuruluYürütme KuruluDisiplin KuruluDenetleme Kurulu

Bülent Çoban

Birlik Başkanı

Gülcan Şafak

Birlik Başkan Yardımcısı

Kamber Güler

Sekreter

Orhan Mengi

Sayman

Koordinatör

Koordinatör

Şazime Diler

Sekreter Yardımcısı

İsmail Öztürk

Örgütleme Sorumlusu

Mustafa Taşdemir

Örgütleme Sorumlusu

Gülay Çakır

Kadın Hareketi Sorumlusu

Çilem Büyükünlü

-

Remzi Töre

Sayman Yardımcısı

Mustafa Özer

Disiplin Kurulu Başkanı

İsmail Kızılgöz

Disiplin Kurulu Sekreteri

Salih Aydın

Disiplin Kurulu Sekreter Yardımcısı

Solmaz Erdemir

Denetleme Kurulu Başkanı

Aytekin Oymak

Denetleme Kurulu Sekreteri

Önder Yılmaz

Denetleme Kurulu Sekreter Yardımcısı