24 Maart  Noord – Brabant Toplantı Çağrısı

24 Maart Noord – Brabant Toplantı Çağrısı

Cumhuriyetler zenginlik diktatörlükler ve yoksulluk yüzünden yıkılırlar. Cumhuriyet düşünce beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister. Cumhuriyet fikren ilmen bedenen kuvvetli ahlaklı ve seciyeli muhafızlar ister. Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir. Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir. El birliğiyle daha Laik daha çağdaş daha engin görüşlü insanların var olduğu yaşamlara. Her bir Cumhuriyet`cinin toplantılarımıza katılıp hareketimize katkıda bulunabilir. Siz varsanız güçlüyüz, sen yoksan bir eksiğiz !!!!

Tags: ,

Related Article