1 MAYIS ONURUMUZDUR

1 MAYIS ONURUMUZDUR

Türkiye’nin Birleştirici Gücü Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Hollanda’daki sesi olan, CHP-Hollanda Birliği olarak; dünya emekçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 MAYIS’ı, en içten ve devrimci duygularla kutluyoruz.

Dünyanın demokrasi ile yönetilen ülkelerinde; sol, sosyalist ve sosyal demokrat partilerinin doğal bağdaşığı (müttefiki), emek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek kurumlarıdır. Yani emeğiyle, kol ya da beyin gücüyle geçimini sağlayan, yaşamını sürdüren sınıf katmanları, sosyal demokrat partilerin dayandığı ve içlerinden geldiği tabandır. Bu bağlamda, CHP de yapısı ve tarihsel kökeni gereği; emeğiyle, alın teriyle, beyin gücüyle geçinenlerin hem sesi hem temsilcisi olma misyonunu, tarihinden aldığı güçle yerine getirmektedir. çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucuları; emperyalist işgal altındaki bir ülkeyi, dünyaya örnek olan bir kurtuluş savaşı vererek kurtaranlardır. O Kurtuluş Savaşı’nda kan dökenler, can verenler yoksul Türkiye halkının köylüleri ve emekçileriydi. Kurtuluşun o doğal tabanı, kuruluşunda asıl unsurları oldular. Bu yüzden Cumhuriyet’in olduğu gibi emeğin de temsilcisi olmak gibi onurlu bir görevi vardır CHP’nin.

1 MAYIS’ın tarihçesini burada tekrarlayacak değiliz elbet; çünkü, artık hemen hemen telefon kullanan her birey, bir “tık”la tüm bilgiye ulaşabilmekte. Ancak şunu hatırlatmış olalım: 1 MAYIS, ilk kez resmi tatil ve “bayram günü” olarak; 1923 yılında kutlanmıştır. Yani Cumhuriyet’imizin kurulduğu yılda. Çünkü Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları, o toprakların emekçileriydi ve bu bayram onların haklarıydı. Ama ne yazık ki; ülkenin tarihsel süreci içinde, bu hak ellerinden defalarca alındı. Hatta, bu hakkı kullanmasınlar diye “katliam” bile yapıldı(1977).

Faşist yönetimler, (asker ya da sivil farketmez) 1 Mayısları hiç sevmezler.
Çünkü emperyalizmin kanlı diktatörlüğü olan faşizmin fonksiyonu; emperyalizmin bunalım dönemlerinde, emekçilerin sesini şiddetle keserek, haklarını çalmak ve emperyalist sınıf ve temsilcilerine rahat nefes aldırmaktır.
Emperyalizmin, emekçilerin seslerini tam olarak kısamadığı, dünya konjonktürünün elvermediği için askerî bir darbe yapamayıp, sivil faşizm yöntemleriyle yönetmek zorunda kaldığı durumlarda; 1 Mayıs coşkusunu, emekçilerin gönüllerince yaşayamayacakları atmosferler oluşturarak, onları denetim altında tutma güçleri olduğunu gösterir. Türkiye’de de faşist iktidar bloğunun yapmaya çalıştığı tam olarak budur!

Fakat, ne yaparlarsa yapsınlar; gücünü emeğinin, alınterinin onurundan alan emek sınıfının bilincini, inancını, azmini, kararlılığını asla yok edemeyecekler.
Türkiye İşçi Sınıfı; bu yıl da tek yürek olup, meydanları dolduracak, varlığını ve ağırlığını bir kez daha hissettirecektir. Bizim de yüreğimiz onların yanında atacak. Bu duygu ve anlamda tekrar “Yaşasın İşçi Sınıfı, Yaşasın Emeğin Kardeşliği” dilekleriyle “1 MAYIS Kutlu olsun!” diyoruz.

CHP Hollanda Birliği.

Başkan Bülent Çoban

Tags: ,

Related Article